Yükselenler kulübümüze katılın!

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya yöneticiliği, e-ticaret firmalarında sosyal ağlar üzerinden pazarlama ve reklam çalışmalarını birçok farklı görevle yapılmasıdır. Kendi şirketinizin alanında bir ekip oluşturulduğunda da sosyal medya yönetici daha farklı görevleri taşır. Çünkü bu şekilde yapılan işlerde bu kişiden ne gibi raporlamalar alacağınız hakkında da bilgi sahibi olursunuz. Sosyal medya yönetici, sosyal ağlar üzerinden birçok farklı görevle sorumlu tutulur.

Amaçların Belirlenmesi

Sosyal medya yönetici, sosyal ağlar üzerinden yapılacak çalışmaların hangi amaçlara uyarak hizmet etmesi gerektiğini belirlemelidir. Şirket yönetiminde ise aynı şekilde amaç belirlemelidir. Doğru hedeflerin belirlenmesi, şirket yönetiminde doğru yönlendirmeler ve bilgilendirmeler bu süreç içerisinde yapılması gereken önemli aşamalardır.

Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Görevlerden biri olan sosyal ağlar üzerinde marka ile ilgili olan hedef kitle belirlemedir. Markanın müşteri profillerinde uygun hedef kitle, ilgili alanlar, markanın müşteri profiline uygunluğu, hedef kitle alanları, yapılacak hedeflerin kırılımları gibi birtakım belirlemeler olması gerekmektedir.

Planlama ve Strateji

Şirketin hangi amaçlar üzerine sosyal medyada yer alması gerektiğini belirlerken bunun yanı sıra amaçlarına uygun planların yapılması, hangi sosyal ağlar üzerinde bu amaçlara ulaşması gerektiği ve nasıl bir hedefleme strateji olması gerektiği uygulanmalıdır. İçerik stratejileri olarak birçok konu bu süreç için sosyal medya yöneticisi tarafından yapılmaktadır. Farklı sosyal ağlar üzerinde farklı içerik üretilmesinin yanı sıra farklı bir iletişim kurulması gerektiği de firma içerisinde yer alacak her bir sosyal mecra içerisinde farklı bir strateji oluşturmalıdır.

Marka Bilinirliği ve Online İtibar Yönetimi

Sosyal medya yöneticisi, stratejilerin oluşturulmasında marka bilinirliği üzerinden artış göstermeli ve online itibar üzerine de önem verilmelidir. Markanın sosyal ağlar üzerinden görünürlüğü arttırmak üzere içerik çalışmalarının yanı sıra reklam kampanyalarında da plan yapılması gerekir. farklı sosyla mecralarda hedef kitlelere istenileni vererek ilgi çekebilmek için içerik fikirlerinin oluşturulması ve farklı çalışmaların planlanmasının yapılması gerekmektedir.

İçerik Planlamasının Yapılması

Sosyal ağlar üzerinden hangi formatta olunursa olunsun bu konular üzerinden içerik paylaşımlarının yapılması ya da sosyal medyaların farklı içerik takvimlerini oluşturmada bu içeriklerin kategorilere ayrılarak farklı günlerde içerik paylaşımlarını planlamayı yapar. Bu süreçte yapılması gereken işlerin arasında yer almaktadır.

Görsel Tasarım ve Geliştirme Stratejilerinin Belirlenmesi

Sosyal ağlar üzerinden yapılması gereken tüm çalışmaların nasıl bir görsel tasarım üzerinde olması gerektiğini, grafik kullanımlarını, şablonları ayarlaması gerekir. Bunlar gibi görsel tasarım konuları üzerinde işlenecek formatların geliştirilmesi de sosyal medya yöneticisi tarafından belli bir stratejiye oturtulmalıdır. Sosyal ağlar üzerinden paylaşımlarda belli bir tema uygulamada ve markanın konseptini bu şekle uyumlu hale getirmede önemli hususlar vardır. Tasarım şablonlarının oluşturulması, marka bilinirliliğini arttırmak ve bunlar üzerine bir konsept oluşturmak bu süreç içerisinde tamamen baskın olunması gereken bir süreçtir.

Reklam Stratejilerinin Oluşturulması

Sosyal ağlar üzerinden yapılması gereken reklam kampanyaları üzerine bir strateji sağlamak da bu görevin kapsamındadır. Markaya uygun olan hedef kitle ve belirlenen aşamalar nasıl reklam kampanyalarının çıkması gerektiği üzerine bir basamak oluşturmaktadır. Sosyal medya yöneticisi, hangi reklam modeli üzerinde kullanılması gerektiğini, reklam hedeflemesinin nasıl olmasının gerektiğini ve reklam içerik görsellerinin de nasıl olacağını belirlemede yükümlü olmaktadır.

Bütçelerin Belirlenmesi

Sosyal ağlar üzerinde olması gereken reklam kampanyalarında gerekli olan bütçeleri belirleyerek yönetim üzerinden bildirilme sürecini takip eder. Bunların yanı sıra reklam kampanyalarında kullanılan bütçelerin her zaman güncel olması için takip eder ve yenilenmesi üzerine süreci başlatır. Bu alanda verimli olmak için bütçelerden sorumludur.

Etkileşimlerin Geliştirilmesi

Sosyal ağlar üzerinde olan paylaşımların sonrasında alınması gerekli olan etkileşimleri takip eder. Ardından gelişmesi üzerine yapılması gereken stratejileri belirler ve bu süreçte mevcut çalışmaların analizlerinin yapılarak, takipçilerin hangi içeriklerle daha fazla etkileşime girdikleri, hangileriyle ilgilenmedikleri takip etmelidir.