Yükselenler kulübümüze katılın!

Dijital Pazarlama Danışmanlığı

Dijital pazarlama danışmanlığı, internet hayatında oluşan etkinliklerin birlikte ortaya çıkarak oluşturduğu yeni bir hizmet aracıdır. Globalleşme olarak her geçen gün yayılım gösteren internet her geçen gün farklılıklarla beraber yükseliş göstermektedir. Bankacılık alanından eğitim kısmına, eğlence sektöründen diğer sağlık sektörü gibi alanlara kadar yayılan hizmet aracıdır internet. Özellikle de satın alma alışkanlıklarını baştan sona değiştiren dijital alanlar e-ticaret firmalarının pazardaki payında da her geçen gün artış göstermektedir. Bu durumda markalar arasında dijital pazarlarda yer alma zorunda kalınır ve bu noktada bilir kişi arayışına geçilir.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı

Bir markanın online pazar içerisinde yer alabilmesi adına dijital pazarlarda faaliyette olması bir markanın daha büyük kriterlere ulaşmasını sağlamaktır. Bunun üzerine verilen hizmetlerin tamamı dijital pazarlama danışmanlığından beklenir. Danışmanlık faaliyetlerinde bireysel olarak yapılan çalışmaların haricinde ekip halinde de sosyal medya ajansları bulunmaktadır. Aslında tam olarak dijital pazarlama danışmanı, kendisine müracaat eden markalar için potansiyelleri analiz eder ve bu konu üzerinde en doğru stratejiyi belirler. Bunları gerçekleştirirken de tanıtım bütçelerini ideal şekilde kullanır.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı Nasıl Yapılır?

Dijital pazarlama danışmanlığı, markaların internet ortamında oluşturulması gereken bilinirlik düzeyinde artışı hedefler. Müşteri kitlesinde büyüme sağlamaya çalışır daha fazla kazanç sağlanması üzerine çalışmalar gerçekleştirir. Dijital pazarlama ismi altında gerçekleştirilen faaliyetlerin merkezini İnternet siteleri, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecraları, mobil aplikasyonlar, e-postalar, Google ve Youtube oluşturmaktadır.

Firmaların dijital pazarlama faaliyetlerini kendilerinin yönetmesi de mümkündür. Ancak danışmanlar, firmaların artı ya da eksilerini de değerlendirmeye aldığından kaynaklar içerisinde hangi platformlarda aktarım gerçekleşmesi gerektiğini daha doğru planlar. Dijital pazarlama danışmanlığı alanların firmalarında faaliyetlerin gösterilmesi sektörler ya da hitap edilen kesimler tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmelerde potansiyel kitlenin davranışları ölçülür ve bu doğrultular üzerine yeni stratejiler belirlenir. Bu noktada bazı dijital pazarlama danışmanlığı faaliyetinin aşamaları bulunmaktadır.

Firmanın Potansiyelinin Ölçülmesi:

Markalar üzerinde oluşturulması gereken dijital pazardaki konumların belirlenmesinin ardından sektörün ihtiyaçları ve rakiplerin kaynakları da analiz edilmelidir. Firmaların artıları ve eksileri de bu konuya ilişkin ayrıntılı rapor çıkarılarak sonuçlandırılır.

Dijital Pazarlama Stratejisinin Hazırlanması:

Dijital pazarlama danışmanlığı alan firmaların avantajları bu işlemlerin sonrasında ortaya çıkmaya başlar. Uzmanlar tarafından önceki aşamada yaptıkları tespitler ve değerlendirmeler ile kendi tecrübelerinin birleştirilmesi üzerine firmanın geleceği için ne yapılacağını belirlenmektedir.

Dijital Pazarlama Planının Yapılması:

Dijital pazarlama faaliyetlerinin etkili olması ve ölçülebilmesi için bir etkinlik planı sunulmaktadır. Ne zaman hangi platform üzerinden bir çalışma yapılacağı ve bütçe konusunda hangi aralıklarda harcama yapılacağı gibi hususlar ayrıntıları ile plana işlenmektedir.

Çalışmalara Başlanması:

Firmalar üzerinden stratejiye onay verilmesi ve planı kabul etmesi üzerine dijital pazarlama danışmanlığı faaliyetleri kapsamında zaman kaybı yaşanılmamalıdır. Hedefler doğrultusunda plana uygun şekilde uyum sağlayan ve markanın dijital pazardaki değişimlerinin sonucunda elde edilen veriler not edilmektedir.

Değişimin Ölçülmesi ve Raporlanması:

Son aşama üzerinden süreç anında gerçekleşen çalışmaların neler olduğu, bütçelerin de nasıl harcandığı ve sonuçlar hakkında firmalar üzerinden daha ayrıntılı raporlar sunulmaktadır. Dijital pazarlama altında gerçekleştirilen hizmetlerin sonuç verip vermediği de hem ajanslar hem de firmalar için oldukça önem sağlar. Çünkü etkisiz oluşan çalışmalar sonlandırılarak üzerine yeni çözümler üretilmelidir.

Dijital Pazarlama Danışmanlığı Neleri Kapsar?

Dijital pazarlama danışmanlığı nedir? sorusunu dile getiren bazı firmalar, genelde yapılan çalışmaların nasıl gerçekleşeceğini ve nasıl bir sonuç alacağını her zaman merak ederler. Dijital alanda çalışma sağlayan uzmanlar, internet üzerinden oluşan her platformu online pazarlama aracı olarak değerlendirir. Hiçbiri için herhangi bir ayrım gözetmezler ve her imkanı sonuna kadar değerlendirirler. Dijital pazarlama danışmanlığı kapsamında bazı alanlarda yapılan işler genelleşmiştir. Bunlar: